018 2905120 cga@lantic.net

Noord-Wes Simmentaler Veiling

Date: Wed 8 Nov 2017 at 11:00

Auction Date: Wed 8 Nov 2017 at 11:00

Auction type: Cattle | Simmentaler

Location: Lichtenburg

Namens Boswald, Taaibosspruit, Simberg, Wellaway, Graslaagte, Werk met Lust & De Vil Simmentalers

Diere/Animals Verkoop / Sold Gemiddelde/Average Hoogste/Highest
Bulle/Bulls 19  :  17 R51 882.35 R130 000.00
Koeie/Cows 8 :  7 R25 857.14 R32 000.00
Koei & Kalf/Cow & Calf 18 : 16 R35 562.50 R60 000.00
Verse/Heifers 28 : 26 R20 615.38 R42 000.00
Duurste bul:  LOT 25 – R130 000.00

VERKOPER:  ELSIESDAM – T VAN DER WALT

KOPER:  KARTU BOERDERY (MARICA & ERIC) – KOSTER

Duurste koei:  LOT 18 – R49 000.00

VERKOPER:  SIMBERG – JAMIE BERGER

KOPER:  WIMPIE J VAN RENSBURG  – TOSCA

Koei & Kalf:  LOT 17 – R60 000.00

VERKOPER:  TAAIBOSSPRUIT SIMMENTALERS

KOPER:  ABILENE POULTRY (KENNETH) – PIET RETIEF

Verse:  LOT 12 – R42 000.00

VERKOPER:  ELSIESDAM – T VAN DER WALT

KOPER:   MR MOGOKARE SELEKE –  MAFIKENG

Simmentalers Aanbod:

  • 25 Bulle
  • 60 Vroulike Diere

Een van die Beste Simmentaler aanbiedings!

Route:

2km from Lichtenburg on the Koster road.  Showground on the right.

Navrae:

Clive Gardner Afslaers: 082 491 8289

Tielman v/d Walt (Boswald): 083 274 5455

Pieter Oelofse (Taaibosspruit): 079 275 9695

Jamie Berger (Simberg): 084 410 3703

Marius Nel (Wellaway Simmentalers): 083 983 7280

Hennie de Villiers (De Vil): 083 655 7317

Roland Mahne (Graslaagte): 079 508 4806

Frank Kilbourn (Werk met Lust): 079 802 5823