018 2905120 cga@lantic.net

Bestorwe boedel veiling van wyle CJ Terblanche – Grootbrak / Gouritsmond

Date: 19, 20 & 28 Dec

Auction Date: 19, 20 & 28 Dec

BESTORWE BOEDEL VEILING VAN WYLE CJ TERBLANCHE

 Ma. 19 Desember 2016 om 11:00 te Klipspringer str 3

1: Gastehuis in Reebok, 3 Klipspringer straat, 694m²

GPS: S34  ̊04.8878’ E022  ̊09.6522’

Di. 20 Desember 2016 om 11:00 te Restant van Ged 2 vd Plaas Lange Fonteyn 453

2:

147ha Gouritsmond Plaas

GPS: S34  ̊22.8689’ E021  ̊47.4030’

Wo. 28 Desember 2016 om 10:00 te iLita Lodge

3:

Restant vd Plaas 329 – 7.6ha & Ged 1 vd Plaas 329 Grootbrakrivier 3.5ha

GPS: S34 ̊02’56.3” E22 ̊13’47.7”

Roete: Tussen Kaap Hollandse Huis & iLita Lodge

 

4 & 5:

Restant van Ged 13 van die Plaas Searles 252 –  25ha

GPS: S34  ̊02.3927’ E022  ̊14.1861’

Roete: 1km voor iLita Lodge

en Restant van Ged 14 van die Plaas Voorbrug 252 Mosselbaai 27ha

GPS: S-34 ̊ 04.4502’ E022 ̊ 23.0509’

Roete: Aangrensend aan iLita Lodge

6 & 7: Ontwikkelingsgrond vir dorpstigting

Restant vd Plaas Wolvedans 129 – 116ha en Ged 138 vd Plaas Wolvedans 129 Grootbrakrivier 110ha

GPS: S34  ̊02.2894’ E022  ̊13.0694’

Roete: In Grootbrak neem Botha str en volg wegwysers.

Wo. 28 Desember 2016 om 12:00 te Gedeelte 257 vd Plaas Voorbrug 255

8:

3,9ha Grootbrak Plaas

GPS: S34  ̊01.9976’ E022  ̊13.3284’

Roete: In Grootbrak neem Charles str en volg wegwysers.

Wo. 28 Desember 2016 om 13:30 te High Level Weg nr 6 Grootbrakrivier

9:

Kaap Hollandse Huis, Ged 77 vd Plaas Voorbrug 255 Mosselbaai 3897m²

GPS: S34  ̊02.7233’ E022  ̊13.5923’

Betalingsvoorwaardes:

5% Deposito plus 7% Afslaers kommissie en Waarborge 60 dae.

Navrae:

Clive Gardner Afslaers 082 491 8289 / 082 829 7817