018 2905120 cga@lantic.net

533ha Plaas Mizpah distrik Memel

Date: Thurs 21 May 2015 at 12:00

Auction Date: Thurs 21 May 2015 at 12:00

Location: Memel

533ha Plaas Mizpah Memel is verkoop vir R15 000.00 per ha aan Cas Joubert / Taag Trust

Die is ‘n ideale gasteplaas & veeplaas met prag koppe, sagte rooigras rante, baie vleiweiding en uitgsigte.  Modderspruit loop  vir ± 1.5km standhoudend op die grens en vorm die Suidwestelike grens van plaas.  Is die voedingsbron vir die besproeiing van aangrensende plase wat gevoed word deur groot grond dam met toevoer.  Vleiweiding langs spruit met hoë drakrag.  Aangeplante weiding van ± 60ha o.a oulandsgras.  Waterryke plaas.  Verdeel in kampe elk met sy eie water o.a 3 vleikampe, 1 landekamp asook 6 weikampe.  Baie hoë reënval & hoë dra krag 1 op 1ha tot 2ha.  Volledige slagpale.  Prag 8 slp huis met buite geboue.

 

MIZPAH ABATTOIR

Die abattoir is geregistreer as n E-graad abattoir (Wet 40 van 2000) maar is tans nie in bedryf nie, en die lisensie sal net moet hernu word voor amptelike slagtings. Kapasiteit van die koelkamer is 12 beeste of 250 skape per dag – groote 3m x 5m. Afvalkamer van 2m x 4m. Vrieskamer van 2m x 3m.

Oppervlakte van Slagpale 760m2. Aangrensende staalskuur vir uitbreiding 483m2. Verder is die slagpale ook voorsien van netjiese kraalstelsel vir toevoer na die slagpale met verskuifbare skiethok. Die slagpale maak voorsiening vir avalwater en bloed vloei sisteem na ondergrondse opgaar tenks.

Bewerkingslokaal maak voorsiening vir die volledige verwerking, verpakking en bevriesing  van vars en prosesseerde vleise soos russians, gerookte ham en worsies ens. Biltong en droee wors kan ook op groot skaal gedroog word.

 

Route:

15km from Memel on the R34 turn left on the S821.  Drive then for 10km and turn right at the T-junction on the Kwaggashek road and drive then for 4.5km.  Farm on the left.

Betalingsvoorwaardes: 5% Deposito plus 7% Afslaerskommissie en Waarborge binne 60 dae.

Enquiries:

Clive Gardner Auctioneers: 018 290 9610

Hendrik Nel: 082 491 8289

Owner Johan Koch 084 2777 171