018 2905120 cga@lantic.net

4 Potchefstroom / Welverdiend Beesplase Staak Bdy Veiling Fase 1

Date: Thu 5 May 2016 at 11:00

Auction Date: Thu 5 May 2016 at 11:00

Auction type: Cattle Farm | Farms

Die opgeboude waterryke droom beesplase is verdeel in 4 Plase o.a:

1) 1902ha – Gedeelte 12 van die Plaas Blaauwbank 125

‘n Opgeboude waterryke bees & besproeiings plaas met 30ha Spilpunt besproeiing en standhoudende spruit met baie skoon water.  2 Groot gronddamme o.a 4ha & 9ha.  6 Boorgate elk met windpompe, verdeel in 45 kampe met water.  2 Sterk boorgate waarvan 1 geregistreer is vir besproeiing.  Goeie vleiweiding met 160ha aangeplante smutsvinger en Eragrostus.  Puik bees hanteringsgeriewe vir 500 beeste en springdip.  1x 4 Slp/k huis & 1x Slp/k huis elk met 2 bad/k en buitegeboue.  6 Groot skure.

2) 191.3178ha – Plaas Connaught

Verdeel in 4 kampe met 2 windpompe & 2 sementdamme asook goeie beesweiding.

3) 800.6533ha – Plaas Rooidraai

Verdeel in 4 kampe met 1 windpomp met ‘n dompelpomp.  8.6ha Water ingelyf uit kanaal.  Veesuip uit regte kanaal.  Goeie beesweiding.

4) 209.2845ha – Gedeelte 15 van die Plaas Blaauwbank 125

Grens aan die teerpad.  Verdeel in 5 kampe.  1 Boorgat met windpomp.  50ha Aangeplante Smutsvinger

Route:

a) 35km from Potchefstroom on the Welverdiend / Carletonville road. Turn left and follow indicators.

b) 6km from Welverdiend on the Potchefstroom road.  Turn right and follow indicators.

Betalingsvoorwaardes:

5% Deposito plus 7% Afslaerskommissie en Waarborge binne 30 dae.

Navrae:

Clive Gardner Afslaers: 018 290 9610

Hendrik Nel: 082 491 8289

Gerhard Visser: 084 584 4813