018 2905120 cga@lantic.net

3 van die Bestes Simmentaler Veiling

Date: Wed 12 September 2018 at 11:00

Auction Date: Wed 12 September 2018 at 11:00

Auction type: Simmentaler

Location: Coligny

Diere/Animals Verkoop / Sold Gemiddelde/Average Hoogste/Highest
Bulle/Bulls 27  :  30 R59 296.30 R180 000.00
Koeie/Cows 16 :  23 R27 437.50 R45 000.00
Koei & Kalf/Cow & Calf 22 : 22 R38 863.64 R65 000.00
Verse/Heifers 4 : 4 R41 750.00 R60 000.00
Duurste bul:  Lot 9 – R180 000.00 Koper:  JJO boerdery, Kobus Oosthuizen van Vryburg.

Verkoper: Heinzet bdy , mnr Erich Schulenburg

Duurste koei:  Lot 4 – R45 000.00 koper:  Rudi Lemcke van Botswana

Verkoper: JH van Biljon

Koei & Kalf:  Lot 1 – R65 000.00 koper: Mont-Meau Simmentaler Stud, Ken & Tessa Baxter  van Piet Retief.   Verkoper :  lot 1 – Heinzet bdy, mnr Erich Schulenburg

Lot 8 – R65 000.00 koper: Conrad Meyer van Kuruman. Verkoper : Lot 8 – JH van biljon

Verse:  Lot 17 – R60 000.00 koper: Rudi Lemcke van Botswana

Verkoper: Heinzet bdy, mnr Erich Schulenburg

Van die Wêreld se Beste Simmentaler Genetika!

Namens: Erich Schulenburg (Erico) & Jan van Biljon (Vooruitzicht Simmentalers)

SIMMENTALERS OP AANBOD:

  • 30 Bulle
  • 50 Vroulike Diere o.a 15 Koeie + Kalwers (meeste 3-in-1)

Top Kwalitiet op AANBOD!

Moet die veiling nie misloop nie!

Roete:

10km from Coligny on the Hartbeesfontein road, turn left on the gravel road for 3km. From Hartbeesfontein 40km on the Coligny road, turn right on the gravel road for 3km. Follow indicators.

10km uit Coligny op die Hartbeesfontein pad, draai links af op die grondpad vir 3km en uit Hartbeesfontein 40km op die Coligny pad, draai regs af op die grondpad vir 3km. Volg wegwysers.

GPS: S26°25’59.5″ E26°19’16.8″

Navrae:        

Clive Gardner Afslaers: 018 290 9610

Hendrik Nel: 082 491 8289

Erich Schulenburg: 083 388 0518

Jan van Biljon: 083 379 9307

Fred Dell: 082 926 0716