018 2905120 cga@lantic.net

27 ste Afrikanerbees-Produksiegroep Veiling

Date: Fri 11 Sept 2015 at 11:00

Auction Date: Fri 11 Sept 2015 at 11:00

Auction type: Afrikanerbees | Cattle

Location: Potchefstroom

Aanbod:

15 Geregistreerde Afrikaner Bulle

28 Geregistreerde Afrikaner & Afrisim Vroulike Diere

35 Kommersiele Afrikaner Vroulike Diere

9 Kommersiele Afrisim Vroulike Diere

Roete:

Potchefstroom Landbou Kollege vanaf Chris Hani Drive, volg wegwysers.

Navrae:

Clive Gardner Afslaers 018 290 9610 / 082 491 8289

Herbert Bruinette 083 557 3884

Lauren Tissier – Afrikaner Genootskap 051 447 7405