018 2905120 cga@lantic.net

4 Ventersdorp Bees / Skaap plase (690ha, 515ha, 43ha & 33ha) asook 400 Boerbokke, 100 Sba / Simm tipe dragtige koeie & 20 Beefmaster Verse

Date: Thu 23 March 2017 at 11:00

Auction Date: Thu 23 March 2017 at 11:00

Location: Ventersdorp

43HA PLAAS ELANDSKUIL

Prag opgeboude besproeiings skaap & melk plaas.  4 Spilpunte van 5ha elk.  Grens aan rivier vir 700m met 23ha waterregte uit Elandskuil kanaal.  Skaaphanteringsfasiliteite.  Baie skure.  Netjies omhein met skaapomheining verdeel in kampies elk met eie water.  3 Slp huis.

Roete na Plaas Elandskuil: 6km uit Ventersdorp op Klerksdorppad.  Plaas op linkerkant.

GPS: S26°25’48” O26°47’34”

33HA PLAAS KLIPPLAATDRIFT

Opgeboude skaapplaas met nuwe kampies.  7ha Waterregte uit Elandskuilkanaal.  2 Boorgate met dompelpomp.  3 Slp huis.  Groot skuur.

Roete na Plaas Klipplaatdrift: Vanaf Ventersdorp op Klerksdorp pad vir 6km tot eerste Klipplaatdrif bord, draai links en ry vir 5km.

515HA PLAAS MODDERFONTEIN

Bees / Saai plaas met 250ha mielielande tans smutsvinger geplant & 265ha natuurlike weiding.  Verdeel in 11 kampe, elk met eie water.  3 Boorgate.  Sterk water.

Roete na Plaas Modderfontein: 12km vanaf Ventersdorp op Krugersdorp pad. b) Vanaf Krugersdorp 90km, plaas aan regterkant.

GPS: S26°19’18” O26°56’5”

690HA PLAAS RYEDALE (436HA & 256HA)

Prag beesplaas verdeel in 11 kampe elk met sy eie water.  1 Boorgat met mono pomp.  Beeshanteringsgeriewe.

Roete na Plaas Ryedale: Vanaf Krugersdorp 85km op Ventersdorppad tot Klippan afdraai ry vir 5.5km.  Plaas op linkerkant. 

GPS: S26°13’9” O27°5’20”

Boerbokke op Aanbod:

  • 280 Boerbok ooie dragtig
  • 50 jong reeds gespeende ooitjies
  • 50 Kalahari Red ooie met lammers
  • 3 Kalahari Red Ramme
  • 15 Boerbok Ramme

Beeste op Aanbod:

  • 100 Simbra / Simmentaler tipe dragtige koeie
  • 20 Beefmaster Verse

Route to Auction:

6km from Ventersdorp on the Klerksdorp road.  Farm on the left.

GPS: S26°25’48” E26°47’34”

Betalingsvoorwaardes:

5% Deposito plus 7% Afslaerskommissie en Waarborge binne 30 dae.

Navrae:

Clive Gardner Afslaers 018 290 9610

Hendrik Nel 082 491 8289