018 2905120 cga@lantic.net

Bestorwe Boedel van Wyle CJ Terblanche – 3897m² Kaap Hollandse Huis

Date: Wed 28 Dec 2016 at 13:30

Auction Date: Wed 28 Dec 2016 at 13:30

Auction type:

Namens die Bestorwe Boedel van Wyle CJ Terblanche

Kaap Hollandse Huis – High Level Weg nr 6 Grootbrakrivier

Leefstyl Landgoed Plaas

3 Slaapkamer, 2 badkamer, sitkamer, eetkamer met stinkhout vloere

  • Ged 77 vd Plaas Voorbrug 255, Mosselbaai, Provinsie Wes-Kaap – 3897m²

Portion 77 of the Farm Voorbrug 77, Mossel Bay, Province Western Cape – 3897m²

GPS: S34  ̊02.7233’ E022  ̊13.5923’

Besigtiging:

Di 27 Des 14:00 tot 15:00
asook 1 uur voor veiling

Payment terms:

5% Deposit plus 7% Auctioneers Commission and Guarantees within 60 days.

Navrae:

Clive Gardner Afslaers 082 491 8289 / 082 829 7817