018 2905120 cga@lantic.net

995ha Carolina Bees / Saai / Leefstyl Plaas (88ha, 506ha & 401ha)

Date: Thu. 4 April 2024 at 10:00

Auction Date: Thu. 4 April 2024 at 10:00

Location: Badplaas | Carolina | Ermelo

Stap in en Boer!

‘n Droom plaas met baie koppe, prag uitsigte en goeie weiding!

Die Komatirivier loop vir 3km deur die plaas asook 3 fonteine met baie vleiweiding en besonderse hoë drakrag.

±900ha Weiding verdeel in 7 kampe met baie goeie drakrag.  100ha Ou lande waarvan 85ha binne die laaste 5 jaar geplant is.  Ideale klimaat vir Pekanneute & Granate.  Ideale wildplaas – sykant van plaas is Wildomhein.

A complete homestead with a 4 bedroom house and outbuildings. The 4 bedroom house has 2 bathrooms, a kitchen, utility room, dining room, lounge, study and portal. 3 Garages and a workshop. The house water runs by gravity.  The farm is adjacent to Doornkop Fish and Wildlife Reserve known for their Time Shares, Fishing and Game Farm.

1 Slaapkamer woonstel met 1 badkamer.  Stoor en Melkstal (net gebou).  2 Rondavel stoorkamers.

Eskom serwituut pad met 2 brûe.

PAYMENT TERMS:

5% Deposit plus 3.5% Buyers Commission and Guarantees within 60 days.

ROUTE TO FARM:

25km from Carolina on the R36 to eNtokozweni.  Turn right onto the gravelroad and drive for 2km.  Follow indicators.

GPS: 25°54’00.8″S 30°12’55.5″E

LOCATION:

https://maps.app.goo.gl/gGh6Sw89EC517NRk9

ROUTE TO AUCTION – FARM HARWAR:

12km van Chrissiesmeer. Plaas op regterkant. / 15km van Carolina plaas op linkerkant.

GPS: 26°10’55.0″S 30°10’44.2″E

LOCATION:

https://maps.app.goo.gl/mT8rtGgDyWHFt49z8

ENQUIRIES:

Clive Gardner Auctioneers 018 290 9610

Hendrik Nel 082 491 8289

Dandré Nel 076 503 7900

Karel de Jager 072 348 9996