018 2905120 cga@lantic.net

8644ha Droom Plaas met 300ha Besproeiing distrik Koffiefontein

Date: For Sale

Auction Date: For Sale

Location: Koffiefontein

Stap in en Boer!

‘n Droom besproeiings plaas met volledige infrastruktuur en baie water!

6km aan die Rietrivier. 155ha Gelyste water van die Kalkfontein waterverbruikerskema.

300ha Besproeiing bestaande uit 15 Spilpunte o.a:

 • 58ha – 7 toring Valley
 • 50ha – 6 toring Valley
 • 3x 30ha – 5 toring Talbert en Valley
 • 21ha – 4 toring Talbert
 • 5ha – 3 toring Talbert
 • 12ha – 3 toring Valley
 • 11ha – 3 toring Valley
 • 10ha – 3 toring Zimmatic
 • 9ha – 3 toring Valley
 • 5ha – 2 toring Talbert
 • 5ha – 2 toring Valley
 • 6ha – 3 toring Valley
 • 6ha – 2 toring Valley

155ha Gelyste water vanuit die Rietrivier Skeme.  Daar is 3 pompstasies asook 2 groot opgaar damme.

The farm is also divided into 27 grazing camps each with 2 water troughs with a high carrying capacity.   18 Boreholes, 18 windmills and 12 cement dams.

Daar is ‘n voerkraal vir 200 groot beeste en 500 kalwers.  Beeshanteringsgeriewe.

Volledige opstal met 6 house, 3 store en buitegeboue.  5 Eskom punte.

PAYMENT TERMS:

5% Deposit + 3.5% Buyers Commission + Vat and Guarantees within 60 days.

ENQUIRIES:

Clive Gardner Auctioneers 018 290 9610

Hendrik Nel 082 491 8289

Dandré Nel 076 503 7900