Farm

0000
At Blinkwater Game Farm483ha Baverkuil Game Farm distrik Vaalwater
Auction Date: Fri. 5 July 2019 at 11:00

Dist Vaalwater

00014
At Blinkwater Game Farm 815ha Blinkwater Game Farm met Lodge
Auction Date: Fri. 5 July 2019 at 11:00

Dist Vaalwater

104717
On the Farm Jeanetta380ha Droom Stoet Bees / Skaap Plaas dist Sasolburg
Auction Date: Fri. 2 Aug 2019 at 11:00

Dist Sasolburg

2483ha Besproeiings Plaas - Webblokkie 2017
Cattle Farm1544ha & 938ha Irrigation Farms dist Krugersdorp / Ventersdorp
Auction Date: TE KOOP / FOR SALE

Dist Krugersdorp / Ventersdorp

3282
On the Farm Vergenoegd STAAK BOERDERY VEILING VAN: 2334ha Amalia / Schweizer-Reneke Bees / Wilds Plase asook Trekkers & Impl
Auction Date: Tue. 20 August 2019 at 11:00

Dist Amalia / Schweizer-Reneke