Crop Farm

2483ha Besproeiings Plaas - Webblokkie 2017
At Valley Lodge & Spa, Magaliesburg1544ha Plaas Rooibees Top Besproeiings Plaas & 938ha Plaas Hartebeestfontein dist Koster / Krugersdorp / Ventersdorp
Auction Date: Wed 18 Sep at 11:00

Dist Koster / Krugersdorp / Ventersdorp

2204
On the Farm KlipdriftReuse 2 dag veiling van Wyle Allen du Buys – 2805ha Bees / Saai Plase, 625 Brahmane, Trekkers & Implemente
Auction Date: 16 & 17 October 2019

Dist Potchefstroom

OFFER - 782HA EXCELSIOR WINBURG PLASE 2019
On the Farm Cornelias RustESTATE AUCTION OF LATE C GOUWS: 782ha Excelsior / Winburg Crop / Cattle Farms (205ha, 264ha & 313ha)
Auction Date: Fri 23 Aug 2019 at 11:00

Dist Excelsior / Winburg

SOLD - 348HA SASOLBURG PLAAS 2019
On the Farm Jeanetta348ha Droom Stoet Bees / Skaap Plaas dist Sasolburg / Parys
Auction Date: Fri. 2 Aug 2019 at 11:00

Dist Sasolburg / Parys

105722(0)
At the Venterskroon Inn Potchefstroom40ha Vaalrivier Leefstyl / Toerisme / Besproeiings Plaas met 560m aan die Vaalrivier & 981m³ Waterregte per dag
Auction Date: Thu 14 March 2019 at 11:00

Dist Venterskroon / Potchenfstroom