3 van die Bestes Simmentaler Veiling

Auction Date:Wed 13 September 2017 at 11:00

 

Auction Date: Wed 13 September 2017 at 11:00

Van die Wêreld se Beste Simmentaler Genetika!

Diere/AnimalsVerkoop /SoldGemiddelde/AverageHoogste/Highest
Bulle/Bulls33  :  22R59 968.75R180 000.00
Koeie/Cows17  :  16R25 187.50R32 000.00
Koei & Kalf/Cow & Calf25  :  25R35 320.00R90 000.00
Verse/Heifers6  :  5R24 800.00R37 000.00
Duurste bul:  LOT 14 – R180 000.00VERKOPER:  N VENTER

KOPER:  RUDI LEMCKE – BOTSWANA

Duurste koei:  LOT 4 – R32 000.00VERKOPER:  JH VAN BILJON

KOPER: HEINZET BOERDERY COLIGNY

Koei & Kalf:  LOT 16 – R90 000.00VERKOPER:  JH VAN BILJON

KOPER:  DES NEL – BARKLEY OOS

Verse:  LOT 64 – R37 000.00VERKOPER:  JH VAN BILJON

KOPER: RUDI LEMCKE – BOTSWANA

Namens 3 vooraanstaande Telers:

Erich Schulenburg (Erico), Nico Venter (Von Adel) & Jan van Biljon (Vooruitzicht Simmentalers)

83 SIMMENTALERS OP AANBOD:

  • 31 Bulle
  • 52 Vroulike Diere

asook 20 Simmentaler Kommersiële Koeie

Top Kwalitiet op AANBOD!

Route:

a) 10km from Coligny on the Hartbeesfontein road, turn left on the gravelroad and drive for 3km.  b) From Hartbeesfontein 40km on the Coligny road, turn right on the gravelroad and drive for 3km.  Follow signposts.

Navrae:

Clive Gardner Afslaers: 018 290 9610

Hendrik Nel: 082 491 8289

Erich Schulenburg: 083 388 0518

Nico Venter: 082 789 2781

Jan van Biljon: 083 379 9307

Fred Dell: 082 926 0716

City:Dist Coligny
Auction Date:Wed 13 September 2017 at 11:00
Tagged Features